Sprzedaż akcji pracowniczych – aspekty prawne

sprzedaż akcji pracowniczych prawo

Emisja akcji pracowniczych na szeroką skalę odbyła się w okresie prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Przeobrażone w spółki Skarbu Państwa jednostki emitowały na rzecz swoich pracowników akcje. Akcje spółek notowanych na giełdzie można w prosty sposób zbyć za pośrednictwem biura maklerskiego. Co w sytuacji akcji pracowniczych nienotowanych na giełdzie? Jak wygląda sprzedaż akcji pracowniczych z punktu widzenia prawa? W tym tekście znajdziecie kilka uwag formalno-prawych dotyczących sprzedaży akcji pracowniczych.

Czym są akcje pracownicze?

Akcje pracownicze emitowane są przez przedsiębiorstwa, a ich cel to nieodpłatne lub odpłatne przekazanie ich na rzecz swoich pracowników. Pracownicy spółki mogą otrzymać do15% akcji pracowniczych za darmo lub na preferencyjnych warunkach. Główna idea akcji pracowniczych, to wykorzystanie ich jako narzędzie motywacyjne dla pracowników lub forma nagrody uznaniowej za ich wykład i oddanie firmie.

Sprzedaż akcji pracowniczych spółek nietonowanych na giełdzie

W prawie nie istnieją przepisy, które wymuszałaby na emitencie akcji ich późniejszy wykup. Jeśli firma obdaruje swoich pracowników akcjami pracowniczymi, a  sama nie wejdzie do notowań na warszawskim parkiecie, może pojawić się problem z realną wyceną akcji pracowniczych. Brak stałych form wyceny akcji nienotowanych na giełdzie, a także brak wyspecjalizowanych jednostek, które wyceniałby akcje, stosując określone uwarunkowania prawne dodatkowo implikuje wycenę ich realnej wartości. Decydując się na sprzedaż akcji pracowniczych nienotowanych na giełdzie, warto zacząć od zapoznania się ze statutem spółki, gdzie można znaleźć ewentualne warunki nabycia lub zbycia akcji pracowniczych.

Sprzedaż akcji pracowniczych z puku widzenia prawa – wymogi

Decydując się na sprzedaż akcji pracowniczych spółki GPW lub nienotowanych na giełdzie należy liczyć się z koniecznością odprowadzania podatku. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zbycia akcji, a jego zapłata nastąpi przy rozliczeniu rocznym. Informacje o wysokości dochody z tytułu sprzedaży akcji otrzymamy od biura maklerskiego na podstawie formularza PIT-8C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *