Inwestowanie w akcje pracownicze – czy to bezpieczne?

sprzedaż akcji pracowniczych

Niski poziom stóp procentowych w połączeniu z wysoką inflacją sprawiają, że trzymanie pieniędzy na lokatach stało się nieopłacalne. Trudno się więc dziwić, że coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów na lokowanie kapitału. Jednym z nich jest zakup akcji pracowniczych. Warto dowiedzieć się, na czym polegają tego rodzaju inwestycje i czy są bezpieczne.

 

Czym są akcje pracownicze?

 

Akcje pracownicze to papiery wartościowe najczęściej emitowane przez prywatyzowane spółki Skarbu Państwa. Przekazywane są zatrudnionym pracownikom jako dodatkowa gratyfikacja. Dzięki nim stają się oni „współwłaścicielami” firmy, w której pracują. Osoby, które zdecydują się na zatrzymanie akcji, mogą liczyć na wypłatę corocznej dywidendy od zysków osiąganych przez firmę. Możliwe jest również sprzedanie posiadanych papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej i uzyskanie za nie gotówki. Odkupienie papierów wartościowych od ich właścicieli to znakomity i bezpieczny sposób na inwestowanie pieniędzy. Możliwe jest również sprzedanie posiadanych papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej w Biurze Maklerskim i uzyskanie za nie gotówki.

 

Czy warto inwestować w akcje pracownicze? 

 

Wysokie zyski można osiągnąć, nabywając akcje spółki, która jeszcze nie są notowane na giełdzie. Przykłady z przeszłości pokazują, że stopa zwrotu z tego rodzaju inwestycji może wynieść nawet kilkaset procent. W momencie debiutu na giełdzie, ceny zakupionych wcześniej akcji pracowniczych uzyskują swoją realną wartość, co wpływa na zwiększenie wartości portfela inwestora. W związku z tym, że akcje pracownicze najczęściej wypuszczają duże podmioty gospodarcze o ugruntowanej pozycji na rynku, ryzyko szybkiej utraty wartości tych papierów jest niewielkie. Spółki przygotowujące się do debiutu na giełdzie zobowiązane są do przedstawiania sprawozdań finansowych. Dzięki temu potencjalny inwestor może na bieżąco weryfikować sytuację finansową spółki. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa wycena akcji pracowniczych przedsiębiorstwa zanim firma trafi na giełdę. Im taniej uda się je kupić, tym więcej można zarobić po giełdowym debiucie.

Aby zminimalizować poziom ryzyka, należy pamiętać o dywersyfikacji swojego portfela. Inwestowanie pieniędzy w różne aktywa pozwala uniknąć dużych strat finansowych. Akcje pracownicze uznawane są za bezpieczne i zyskowne papiery wartościowe, dlatego warto posiadać je w swym koszyku inwestycyjnym.

Inwestowanie w akcje pracownicze – czy to bezpieczne?

sprzedaż akcji pracowniczych

Niski poziom stóp procentowych w połączeniu z wysoką inflacją sprawiają, że trzymanie pieniędzy na lokatach stało się nieopłacalne. Trudno się więc dziwić, że coraz więcej osób szuka alternatywnych sposobów na lokowanie kapitału. Jednym z nich jest zakup akcji pracowniczych. Warto dowiedzieć się, na czym polegają tego rodzaju inwestycje i czy są bezpieczne.

 

Czym są akcje pracownicze?

 

Akcje pracownicze to papiery wartościowe najczęściej emitowane przez prywatyzowane spółki Skarbu Państwa. Przekazywane są zatrudnionym pracownikom jako dodatkowa gratyfikacja. Dzięki nim stają się oni „współwłaścicielami” firmy, w której pracują. Osoby, które zdecydują się na zatrzymanie akcji, mogą liczyć na wypłatę corocznej dywidendy od zysków osiąganych przez firmę. Możliwe jest również sprzedanie posiadanych papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej i uzyskanie za nie gotówki. Odkupienie papierów wartościowych od ich właścicieli to znakomity i bezpieczny sposób na inwestowanie pieniędzy. Możliwe jest również sprzedanie posiadanych papierów wartościowych na podstawie umowy cywilno-prawnej zawieranej w Biurze Maklerskim i uzyskanie za nie gotówki.

 

Czy warto inwestować w akcje pracownicze? 

 

Wysokie zyski można osiągnąć, nabywając akcje spółki, która jeszcze nie są notowane na giełdzie. Przykłady z przeszłości pokazują, że stopa zwrotu z tego rodzaju inwestycji może wynieść nawet kilkaset procent. W momencie debiutu na giełdzie, ceny zakupionych wcześniej akcji pracowniczych uzyskują swoją realną wartość, co wpływa na zwiększenie wartości portfela inwestora. W związku z tym, że akcje pracownicze najczęściej wypuszczają duże podmioty gospodarcze o ugruntowanej pozycji na rynku, ryzyko szybkiej utraty wartości tych papierów jest niewielkie. Spółki przygotowujące się do debiutu na giełdzie zobowiązane są do przedstawiania sprawozdań finansowych. Dzięki temu potencjalny inwestor może na bieżąco weryfikować sytuację finansową spółki. Kluczem do sukcesu jest prawidłowa wycena akcji pracowniczych przedsiębiorstwa zanim firma trafi na giełdę. Im taniej uda się je kupić, tym więcej można zarobić po giełdowym debiucie.

Aby zminimalizować poziom ryzyka, należy pamiętać o dywersyfikacji swojego portfela. Inwestowanie pieniędzy w różne aktywa pozwala uniknąć dużych strat finansowych. Akcje pracownicze uznawane są za bezpieczne i zyskowne papiery wartościowe, dlatego warto posiadać je w swym koszyku inwestycyjnym.

Napisz do nas


Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com

Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com