Gdzie sprzedać akcje pracownicze?

skup akcji pracowniczych

Pracujesz w firmie, która w ramach wynagrodzenia lub uznania za Twoją pracę przekazała Ci akcje pracownicze? Możesz potraktować je jako długoterminową inwestycję lub zdecydować się na szybką sprzedaż akcji pracowniczych.  

Czym są akcje pracownicze?

Celem emisji i sprzedaży akcji pracowniczych jest ich dystrybucja w gronie pracowników danej firmy. Akcje pracownicze są jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi motywujących dla pracowników. Pakiet akcji zostaje przekazany za darmo pracownikom lub nabywają oni prawo do wykupu akcji pracowniczych po okazjonalnych cenach. Na szeroką skalę zakrojona była emisja akcji pracowniczych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, które przekształcane zostały w spółki Skarbu Państwa. Wówczas pracownicy mogli nieodpłatnie nabyć  do 15% akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa.

Gdzie sprzedać akcje pracownicze?

Jeśli jesteś posiadaczem akcji pracowniczych spółki Skarbu Państwa lub innego przedsiębiorstwa, które notowane jest na giełdzie, nie powinieneś mieć problemów ze zbyciem papierów wartościowych. Wystarczy złożyć odpowiednie zlecenie sprzedaży akcji za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Warto wspomnieć, iż podatek od sprzedaży akcji nakładany jest dopiero z chwilą ich zbycia. Podatek należy udokumentować po zakończeniu danego roku podatkowego, w którym akcje zostały zbyte.

Gdy jesteś posiadaczem akcji pracowniczych spółki, która nie jest notowana na giełdzie, możesz zdecydować się na sprzedaż papierów wartościowych wyspecjalizowanej firmie zajmującej się obrotem akcji lub umieścić stosowne ogłoszenie o chęci sprzedaży. W tym miejscu warto wspomnieć, iż może pojawić się problem z wyceną wartości akcji. Brak notowań giełdowych powoduje, że kupujący akcje może zaoferować dużo niższą cenę. Czasem warto poczekać ze zbyciem akcji do chwili, aż spółka będzie notowana na warszawskim parkiecie. Nie istnieją też żadne regulacje prawne, które nakładałaby obowiązek wykupu akcji pracowniczych przez jego emitenta.

Gdzie sprzedać akcje pracownicze – podsumowanie:

  • akcje notowane na giełdzie można sprzedać z pośrednictwem biura maklerskiego,
  • akcje spółek nietonowanych na giełdzie można zbyć wyspecjalizowanej firmie lub dodając ogłoszenie o ich sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *