Czym są akcje pracownicze?

inwestowanie w akcje

Wysoka inflacja i niskie stopy procentowe sprawiają, że wiele osób rezygnuje lokat bankowych i szuka alternatywnych metod inwestowania. Jedną z nich może być zakup akcji pracowniczych dużych spółek. Taka inwestycja charakteryzuje się dużym poziomem bezpieczeństwa, dlatego cieszy się rosnącą popularnością.

 

Papiery wartościowe dla pracowników dużych firm

 

Akcje pracownicze to papiery wartościowe stanowiące pozapłacową formę gratyfikacji. Najczęściej emitowane są przez duże przedsiębiorstwa prywatyzowane przez Skarb Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych obowiązującej od 30 sierpnia 1996 roku, pracownikom przysługuje 15% akcji. Dzięki nim stają się współwłaścicielami firmy, co powinno zachęcić ich do wydajniejszej i efektywniejszej pracy. Ilość otrzymywanych akcji uzależniona jest od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej papiery wartościowe przekazywane są pracownikom bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

 

Jak zarobić na akcjach pracowniczych?

 

Właściciele akcji pracowniczych przedsiębiorstw, które przynoszą zyski, mogą liczyć na wypłatę corocznej dywidendy, która często przewyższa lokatę bankową. Żeby zarobić na tego rodzaju papierach wartościowych, można zdecydować się na ich sprzedaż np. w momencie wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Wartość akcji pracowniczych emitowanych przez spółki akcyjne ustalana jest na podstawie wyceny spółki przy debiucie giełdowym.

Zdecydowanie łatwiejsze w realnej wycenie są papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie. Część pracowników nieświadomych wartości posiadanych papierów wartościowych decyduje się na ich sprzedaż po zaniżonej cenie, a druga część to często emeryci, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na debiut. Zakup akcji pracowniczych dużej spółki, która nie zdążyła jeszcze zadebiutować na giełdzie, może być więc znakomitą inwestycją.

Większość firm emitujących akcje pracownicze to duże podmioty, o ugruntowanej pozycji na rynku, które co roku generują ogromne zyski. Wraz ze wzrostem wartości takiej firmy, rośnie również wartość emitowanych przez nią papierów wartościowych.

Skupowanie akcji pracowniczych to stosunkowo nowa forma inwestowania.

Zakup akcji na ok. 2-3 lata przed giełdowym debiutem i ich sprzedaż w momencie wchodzenia spółki na giełdę to znakomity sposób na pomnażanie własnych oszczędności.

Czym są akcje pracownicze?

inwestowanie w akcje

Wysoka inflacja i niskie stopy procentowe sprawiają, że wiele osób rezygnuje lokat bankowych i szuka alternatywnych metod inwestowania. Jedną z nich może być zakup akcji pracowniczych dużych spółek. Taka inwestycja charakteryzuje się dużym poziomem bezpieczeństwa, dlatego cieszy się rosnącą popularnością.

 

Papiery wartościowe dla pracowników dużych firm

 

Akcje pracownicze to papiery wartościowe stanowiące pozapłacową formę gratyfikacji. Najczęściej emitowane są przez duże przedsiębiorstwa prywatyzowane przez Skarb Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych obowiązującej od 30 sierpnia 1996 roku, pracownikom przysługuje 15% akcji. Dzięki nim stają się współwłaścicielami firmy, co powinno zachęcić ich do wydajniejszej i efektywniejszej pracy. Ilość otrzymywanych akcji uzależniona jest od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Najczęściej papiery wartościowe przekazywane są pracownikom bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

 

Jak zarobić na akcjach pracowniczych?

 

Właściciele akcji pracowniczych przedsiębiorstw, które przynoszą zyski, mogą liczyć na wypłatę corocznej dywidendy, która często przewyższa lokatę bankową. Żeby zarobić na tego rodzaju papierach wartościowych, można zdecydować się na ich sprzedaż np. w momencie wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. Wartość akcji pracowniczych emitowanych przez spółki akcyjne ustalana jest na podstawie wyceny spółki przy debiucie giełdowym.

Zdecydowanie łatwiejsze w realnej wycenie są papiery wartościowe przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie. Część pracowników nieświadomych wartości posiadanych papierów wartościowych decyduje się na ich sprzedaż po zaniżonej cenie, a druga część to często emeryci, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na debiut. Zakup akcji pracowniczych dużej spółki, która nie zdążyła jeszcze zadebiutować na giełdzie, może być więc znakomitą inwestycją.

Większość firm emitujących akcje pracownicze to duże podmioty, o ugruntowanej pozycji na rynku, które co roku generują ogromne zyski. Wraz ze wzrostem wartości takiej firmy, rośnie również wartość emitowanych przez nią papierów wartościowych.

Skupowanie akcji pracowniczych to stosunkowo nowa forma inwestowania.

Zakup akcji na ok. 2-3 lata przed giełdowym debiutem i ich sprzedaż w momencie wchodzenia spółki na giełdę to znakomity sposób na pomnażanie własnych oszczędności.

Napisz do nas


Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com

Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com