Aktualnie trwające inwestycje

aktualnie trwające inwestycje

Napisz do nas


Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com

Akcje pracownicze to forma dodatkowej motywacji pracowników. Dzięki ich emisji pracownicy stają się niejako „współwłaścicielami” spółki. Akcje oferuje się za niewielką kwotę albo za darmo, w ramach premii uznaniowej. W Polsce akcje pracownicze to domena głównie firm państwowych przekształcanych w spółki Skarbu Państwa. Udziałowcy otrzymują coroczną dywidendę oraz mają prawo uczestnictwa w walnych zgromadzeniach spółki. Sprzedaż akcji pracowniczych w momencie wejścia spółki na GPW może przynieść akcjonariuszowi spore zyski.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com