Akcje pracownicze

baner tło akcje pracownicze

Zakup akcji we wczesnym proponowanym etapie pozwala zdobyć je z adekwatnym wysokim zyskiem przy wejściu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.

Akcje pracownicze

baner tło akcje pracownicze

Zakup akcji we wczesnym proponowanym etapie pozwala zdobyć je z adekwatnym wysokim zyskiem przy wejściu spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.

Czym są akcje pracownicze

Akcje pracownicze to akcje które pracownicy otrzymują za staż pracy w danej spółce. Pracownicy otrzymują do 15% akcji przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z 96r. Zazwyczaj są one obejmowane za darmo.

Szacunkowo do inwestorów trafia około 5-12 % z 15% akcji pracowników.

Bezpieczeństwo

Inwestowanie w akcje pracownicze dużych spółek to inwestycja o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Spowodowane jest to następującymi czynnikami:

– Wyceny spółek zazwyczaj osiągają minimum 500 mln zł.
– Spółki działają minimum kilkadziesiąt lat na rynku
– Mają ugruntowaną pozycje odbiorców
– Skarb Państwa zawsze działają na swoją korzyść dzięki czemu my jako mniejszościowy akcjonariusz również na tym zyskuje
– Spółki osiągają co roku minimum kilkadziesiąt milionów złotych zysku
– Duże dyskonto cenowe w stosunku do wyceny spółki

Dlaczego warto

Jesteśmy zawsze o krok wcześniej niż 99% inwestorów kupujących te same akcje bez dyskonta na debiucie giełdowym. Kupujemy akcje na 2-3 lata przed debiutem i sprzedajemy je wtedy, gdy wszyscy kupują czyli przy wejściu spółki na giełdę papierów wartościowych.

Dodatkowo możemy nabyć większą ilość akcji niż na pierwszej ofercie publicznej. Zazwyczaj maksymalny zapis nie przekracza 30 tyś zł a ze względu na bardzo duże zainteresowanie następują redukcje nawet do kilku tysięcy zł.

Napisz do nas


Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com

Akcje pracownicze to forma dodatkowej motywacji pracowników. Dzięki ich emisji pracownicy stają się niejako „współwłaścicielami” spółki. Akcje oferuje się za niewielką kwotę albo za darmo, w ramach premii uznaniowej. W Polsce akcje pracownicze to domena głównie firm państwowych przekształcanych w spółki Skarbu Państwa. Udziałowcy otrzymują coroczną dywidendę oraz mają prawo uczestnictwa w walnych zgromadzeniach spółki. Sprzedaż akcji pracowniczych w momencie wejścia spółki na GPW może przynieść akcjonariuszowi spore zyski.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com