Akcje pracownicze – pytania i odpowiedzi

akcje pracownicze pytania

Akcje pracownicze stają się coraz popularniejszym narzędziem motywacji pracowników przez przedsiębiorstwa. Co trzeba o nich wiedzieć? W tekście poniżej przedstawimy najczęściej zadawane pytania dotyczące akcji pracowniczych wraz z odpowiedziami na nie. 

Czym są akcje pracownicze?

Akcje pracownicze są to papiery wartościowe, których emisja lub sprzedaż jest ograniczona do ściśle określonej grupy, czyli pracowników danego podmiotu.

Czy akcje pracownicze są wydawane za darmo?

Jest to zależne od polityki przedsiębiorstwa. Niektóre stosują sprzedaż akcji na preferencyjnych warunkach dla pracowników, inne natomiast decydują się na przekazanie akcji za darmo.

Czy po otrzymaniu akcji pracowniczych można je sprzedać?

Ustawa zakazuje sprzedaży akcji w ciągu 2 lat od ich nabycia. Po tym okresie pracownicy mogą sprzedać swoje akcje pracownicze. Cena akcji jest uzależniona od cen rynku giełdowego w określonym czasie.

Czy trzeba odprowadzać podatek od akcji pracowniczych?

Podatek od akcji pracowniczych należy uiścić dopiero w sytuacji zbycia akcji. Wtedy należy odprowadzić od określonej kwoty podatek dochodowy, po zakończeniu roku podatkowego.

Czy akcje pracownicze podlegają dziedziczeniu?

Akcje pracownicze są dziedziczne. Oznacza to, że spadkobiercy mogą nabyć akcje pracownicze należące do spadkodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że potrzeba do tego odpowiedniego potwierdzenia oficjalnym dokumentem. Najlepiej, żeby było to prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. 

Podsumowanie

Akcje pracownicze są dodatkową formą gratyfikacji pracowników. W zależności od przedsiębiorstwa są wydawane za darmo lub za określoną kwotę. Można je sprzedać po określonym czasie (przez dwa lata są wyłączone z obrotu). Podatek dochodowy należy odprowadzić od akcji pracowniczych dopiero po sprzedaży akcji. Akcję pracownicze podlegają dziedziczeniu po spełnieniu określonych wytycznych. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *