3 zasady budowania skutecznego portfela inwestycyjnego

zabezpieczanie przyszłości

Zgodnie z definicją portfel inwestycyjny to zbiór aktywów o charakterze rzeczowym lub kapitałowym. Celem gromadzonych aktywów jest uzyskanie przyszłych korzyści finansowych. Żeby osiągnąć zamierzone cele i zbudować skuteczny portfel inwestycyjny, należy przestrzegać trzech podstawowych zasad.

 

Określenie celu i związanego z nim ryzyka finansowego

 

Inwestowanie wymaga podejmowania spokojnych i przemyślanych decyzji. Aby było to możliwe, należy wcześniej określić cel, który zamierza się osiągnąć. To właśnie od niego w dużej mierze uzależnione będzie, jakie aktywa znajdą się w portfelu inwestycyjnym. Jeśli celem jest maksymalizacja zysków, dominować będą inwestycje w krótkoterminowe papiery wartościowe o wysokim ryzyku. Portfel finansowy, który ma stanowić zabezpieczenie przyszłości, będzie miał charakter bardziej zrównoważony. Dążenie do określonego celu pozwala uniknąć sytuacji, w których inwestor podejmuje spontaniczne i nieprzemyślane działania pod wpływem emocji.

 

Płynność posiadanych aktywów

 

Podczas gromadzenia aktywów, należy zwrócić także uwagę na ich płynność, czyli łatwość sprzedaży. Inwestor w swym koszyku powinien posiadać zarówno nieruchomości, jak i waluty, złoto czy akcje, które łatwo sprzedać. Dlaczego jest to tak istotne? Duża zmienność i nieprzewidywalność rynków finansowych sprawia, że inwestor nigdy nie wie, co przyniesie kolejny dzień. Niektóre zdarzenia wymagają podejmowania natychmiastowych decyzji i działań dotyczących inwestowania bądź wycofywania kapitału. Brak możliwości szybkiego upłynniania części aktywów zwiększa ryzyko poniesienia straty.

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

 

Budując portfel inwestycyjny, należy zwracać uwagę nie tylko na poziom ryzyka i płynności posiadanych aktywów, ale także na stopień ich dywersyfikacji. Przyjmuje się, że im mniej skorelowane są ze sobą aktywa, tym bardziej stabilny jest portfel inwestora. Na czym polega dywersyfikacja? Przede wszystkim na dobieraniu różnorodnych aktywów. W portfelu powinny znaleźć zrównoważone fundusze inwestycyjne, jak i akcje pracownicze Spółek Skarbu Państwa. Zróżnicowanie portfela inwestycyjnego pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne.

3 zasady budowania skutecznego portfela inwestycyjnego

zabezpieczanie przyszłości

Zgodnie z definicją portfel inwestycyjny to zbiór aktywów o charakterze rzeczowym lub kapitałowym. Celem gromadzonych aktywów jest uzyskanie przyszłych korzyści finansowych. Żeby osiągnąć zamierzone cele i zbudować skuteczny portfel inwestycyjny, należy przestrzegać trzech podstawowych zasad.

 

Określenie celu i związanego z nim ryzyka finansowego

 

Inwestowanie wymaga podejmowania spokojnych i przemyślanych decyzji. Aby było to możliwe, należy wcześniej określić cel, który zamierza się osiągnąć. To właśnie od niego w dużej mierze uzależnione będzie, jakie aktywa znajdą się w portfelu inwestycyjnym. Jeśli celem jest maksymalizacja zysków, dominować będą inwestycje w krótkoterminowe papiery wartościowe o wysokim ryzyku. Portfel finansowy, który ma stanowić zabezpieczenie przyszłości, będzie miał charakter bardziej zrównoważony. Dążenie do określonego celu pozwala uniknąć sytuacji, w których inwestor podejmuje spontaniczne i nieprzemyślane działania pod wpływem emocji.

 

Płynność posiadanych aktywów

 

Podczas gromadzenia aktywów, należy zwrócić także uwagę na ich płynność, czyli łatwość sprzedaży. Inwestor w swym koszyku powinien posiadać zarówno nieruchomości, jak i waluty, złoto czy akcje, które łatwo sprzedać. Dlaczego jest to tak istotne? Duża zmienność i nieprzewidywalność rynków finansowych sprawia, że inwestor nigdy nie wie, co przyniesie kolejny dzień. Niektóre zdarzenia wymagają podejmowania natychmiastowych decyzji i działań dotyczących inwestowania bądź wycofywania kapitału. Brak możliwości szybkiego upłynniania części aktywów zwiększa ryzyko poniesienia straty.

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

 

Budując portfel inwestycyjny, należy zwracać uwagę nie tylko na poziom ryzyka i płynności posiadanych aktywów, ale także na stopień ich dywersyfikacji. Przyjmuje się, że im mniej skorelowane są ze sobą aktywa, tym bardziej stabilny jest portfel inwestora. Na czym polega dywersyfikacja? Przede wszystkim na dobieraniu różnorodnych aktywów. W portfelu powinny znaleźć zrównoważone fundusze inwestycyjne, jak i akcje pracownicze Spółek Skarbu Państwa. Zróżnicowanie portfela inwestycyjnego pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne.

Napisz do nas


Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com

Akcja pracownicza – akcja, której emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Akcje pracownicza stanowią jedno z narzędzi motywacji pracowników – określony pakiet tych instrumentów jest im bowiem najczęściej oferowany albo po preferencyjnych cenach, albo za darmo.

KONTAKT

PRV Jakub Kołtuniak
ul. Rolnicza 7,
05-420 Józefów
NIP 123 11 04 786

 

+48 512 051 496
jkoltuniak.inwestycje@gmail.com